tanyag na tao

Ang tagapagtatag ng Facebook na si Mark Zuckerberg (larawan 1)

Orihinal na Laki: 2048x1365   [ Download ]
Isang kabuuan ng 9 na mga larawan:
Ang tagapagtatag ng Facebook na si Mark Zuckerberg (larawan 1)Ang tagapagtatag ng Facebook na si Mark Zuckerberg (larawan 5)Ang tagapagtatag ng Facebook na si Mark Zuckerberg (larawan 9)
Ang tagapagtatag ng Facebook na si Mark Zuckerberg (larawan 2)Ang tagapagtatag ng Facebook na si Mark Zuckerberg (larawan 6)Ang tagapagtatag ng Facebook na si Mark Zuckerberg (larawan 7)
Ang tagapagtatag ng Facebook na si Mark Zuckerberg (larawan 3)Ang tagapagtatag ng Facebook na si Mark Zuckerberg (larawan 4)Ang tagapagtatag ng Facebook na si Mark Zuckerberg (larawan 8)